Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Základní koncepce budoucího civilního procesu – konference na Akademii věd ČR

Rita Simon
  • Právník 12/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1156-1158
  • Rubrika: Z vědeckého života