Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva ze společné konference UNIDROIT a UNCITRAL k digitální problematice

Ondřej Svoboda – Alex Ivančo
  • Právník 12/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1154-1156
  • Rubrika: Z vědeckého života