Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Formální jednota práva

Martin Madej
  • Právník 12/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1136-1148
  • Rubrika: Stati

Tato stať pojednává o formální jednotě systému práva. Ve formálně jednotném právním systému platí, že zásadně neexistují pochyby o tom, která pravidla do systému patří a jak určit jejich obsah. Autor se postupně pokusí ukázat, jak s formální jednotou souvisí vázanost soudce zákonem (čl. 95 Ústavy) a pojem pramene práva. Zvláštní pozornost bude věnována pravidlu uznání a jeho způsobilosti zajistit formální jednotu práva za situace „outsourcování“ regulace jiným společenským subsystémům.

Klíčová slova: Hart, pravidlo uznání, jednota práva, právní systém, systémovost práva, pramen práva, soudní rozhodování, článek 95