Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Míra důkazu – základní problémy z hlediska srovnávací analýzy

Luboš Tichý
  • Právník 12/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1109-1135
  • Rubrika: Stati

Příspěvek poskytuje přehled o řešení míry důkazu – zásadního problému nejen civilního procesního práva – v hlavních evropských jurisdikcích, analyzuje klíčové faktory tohoto institutu a dospívá tak k jeho ideálnímu pojetí, které slouží jako tertium comparationis, tedy měřítko hodnocení konkrétních národních přístupů, zejména českého pojetí, pro které navrhuje vlastní řešení.

Klíčová slova: míra důkazu, hodnocení důkazů, důkazní břemeno, jistota, přesvědčení, věrohodnost, uvážení soudu, převaha, pravděpodobnost, odůvodnění, pravda, pravdivost