Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference ENCLE & IJCLE 2019 „Improving the Future: using Clinical Legal Education to educate Lawyers for a Just Society“ konané na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě

Anna Hejzlarová
  • Právník 11/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1069-1074
  • Rubrika: Z vědeckého života