Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Zpráva z konference pořádané na počest prof. Černé a prof. Pelikánové

Petr Tomášek
  • Právník 11/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 1051-1065
  • Rubrika: Z vědeckého života

Klíčová slova: Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Zpráva z konference pořádané na počest prof. Černé a prof. Pelikánové