Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva ze semináře „Soudcovské právo a výklad práva soudy jako systémový prvek v právu států kontinentální právní kultury: Jak mohou soudy posilovat nebo oslabovat jednotu právního systému?“

Pavel Ondřejek
  • Právník 10/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 975-978
  • Rubrika: Z vědeckého života