Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Šišková Naděžda (ed.). The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. 2018

Monika Forejtová
  • Právník 10/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 971-974
  • Rubrika: Recenze