Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Internacionalizace výuky práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Michal Radvan
  • Právník 1/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 119-128
  • Rubrika: Glosy

Glosa informuje o mezinárodních aspektech při výuce práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. PrF MU je v zahraničí uznávaná jako škola podporující internacionalizaci, a to jak ve studentských a učitelských výměnách, tak v množství kurzů vyučovaných v cizích jazycích přímo v Brně. Stěžejními v této souvislosti jsou pak především krátkodobé kurzy hostujících profesorů. Text analyzuje oblast studentských a učitelských mobilit v členění na přijíždějící a vyjíždějící. Všímá si jak pozitivních aspektů, tak i problémů a výzev, kterým Právnická fakulta MU čelí v oblasti mobilit. Naznačuje další možné postupy k tomu, aby mezinárodní oblast působení byla i nadále chloubou brněnské právnické fakulty.

Klíčová slova: mobilita, internacionalizace, výuka práva, Právnická fakulta Masarykovy univerzity