Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právo a technologie (Informace o výzkumu práva informačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity)

Matěj Myška
  • Právník 1/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 99-106
  • Rubrika: Informace

Informace představuje Ústav práva a technologií, který vznikl v roce 2010 jako první a dosud jediné specializované akademické pracoviště zaměřené zejména na právo informačních a komunikačních technologií a další technologické obory práva. Pozornost je zaměřena na oblasti, na něž je v rámci Ústavu soustřeďována vědecko-výzkumná činnost, jakož i dosažené výsledky. Dále je představena pedagogická činnost Ústavu v této oblasti, dosažené vnitrostátní a mezinárodní spolupráce, významné uspořádané akce a konference, jakož i budoucí směřování a strategické cílové oblasti výzkumu v rámci tohoto pracoviště.

Klíčová slova: právo, technologie, právo informačních technologií, výzkum, výuka, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav práva a technologií