Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody v pozitivním právu

Radim Polčák – František Kasl – Pavel Loutocký – Jakub Míšek – Václav Stupka
  • Právník 1/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 86-98
  • Rubrika: Stati

Rostoucí význam informačních technologií se mimo jiné projevuje i potřebou průběžně upravovat dílčí charakteristiky mechanismu právní regulace. Cílem takových úprav je zajištění stabilní efektivity práva. V tomto textu je proveden rozbor dvou relativně nových regulatorních metod, které se postupně prosazují v právu informačních technologií a jsou založeny na použití tzv. performativních a chytrých pravidel. Článek tyto metody krátce vysvětluje a následně jejich užití demonstruje na pozitivních i problémových příkladech z oborů kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a on-line řešení spotřebitelských sporů.

Klíčová slova: performativní pravidla, chytrá regulace, kybernetická bezpečnost, ODR, osobní údaje