Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Filozofie trestného činu v pojímání brněnské trestněprávní školy

Vladimír Kratochvíl
  • Právník 1/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 45-66
  • Rubrika: Stati

Stať mapuje přístupy hlavních představitelů trestněprávní teorie působících na Právnické fakultě Masarykovy univerzity od jejího vzniku v roce 1919, zejména v meziválečném období. Trestný čin jakožto kruciální pojem trestního práva hmotného co do jeho širšího, tzn. filozofického pojímání, a užšího, tj. trestněprávního teoretického pojetí a pojmového (definičního) vymezení, prošel různými historickými, recentními či soudobými peripetiemi. Jejich propojení právě s brněnskou právnickou fakultou tak opravňuje k označení těchto přístupů termínem – „brněnská trestněprávní škola“. Těžiště textu je proto především historicky spojeno s takovými jmény jako např. Jaroslav Kallab, Erich Olšar a jiní. Jejich dílu bude věnována pozornost zejména i z toho aspektu, zda a jak inspirovali též následující, popřípadě aktuální vývoj v československé, respektive české trestněprávní teorii, a to nejen na brněnské právnické fakultě.

Klíčová slova: brněnská trestněprávní škola, filozofie trestního práva a trestného činu, kompatibilismus (měkký determinismus), konvergence, integrace, teorie trestního práva, formálně-materiální pojetí trestného činu