Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Hrozí smrt soukromého práva?

Jan Hurdík – Markéta Selucká
  • Právník 1/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 18-31
  • Rubrika: Stati

Jádrem úvahy v tomto článku jsou především systémové otázky soukromého práva a jeho schopnost čelit zásahům do jeho koherence. Autoři věnují pozornost významným rizikovým faktorům historické, doktrinální povahy i faktorům vyplývajícím ze současného praktického vývoje (soukromým) právem regulované reality i odpovídajícího vývoje samotného práva. Řešení vidí v návratu ke specifikaci kritéria vyjadřujícího podstatu a funkční potenciál základních typových přístupů k právní regulaci.

Klíčová slova: systém práva, dichotomie soukromé/veřejné právo, metoda právní regulace, horizontální působení základních práv, konstitucionalizace soukromého práva