Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Obnovení brněnské právnické fakulty v letech 1968–1969

Jaromír Tauchen
  • Právník 1/2019
  • Ročník: 158
  • Strany: 3-17
  • Rubrika: Stati

V roce 1950 došlo ke zrušení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, která byla v Brně založena v roce 1919. Tento příspěvek mapuje snahy, které vedly ke znovuobnovení brněnské právnické fakulty v uvolněnější atmosféře na konci šedesátých let dvacátého století. Příspěvek je vypracován na základě obsáhlého archivního výzkumu v Archivu Masarykovy univerzity a Národním archivu ČR a obsahuje tak nové dosud nikde nezveřejněné informace. Zaměřuje se především na snahy, které byly ze strany vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v roce 1968 uskutečněny k tomu, aby mohla být právnická fakulta v Brně po dvaceti letech opět obnovena. Následně je ukázáno, jak byl tento proces komplikovaný, když o umístění právnické fakulty měla zájem i jiná moravská města, a jakým způsobem se do tohoto procesu zapojili také tzv. buržoazní profesoři, tedy učitelé, kteří byli po roce 1948 z fakulty odstraněni (Vladimír Kubeš, Hynek Bulín, Jaroslav Pošvář, Jiří Cvetler). Příspěvek se dále zabývá prvními měsíci po ustavení fakulty v dubnu 1969 a zakončen je okamžikem, kdy byla slavnostně zahájena výuka (říjen 1969).

Klíčová slova: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, období socialismu, Vladimír Kubeš, Jiří Cvetler