Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z V. zasedání odborného kolegia pro občanské právo k návrhu věcného záměru civilního řádu soudního

Eva Dobrovolná
  • Právník 5/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 456-458
  • Rubrika: Z vědeckého života