Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z konference „Zajištění a posílení právního postavení v právu obchodních korporací a tuzemských a mezinárodních podnikatelských vztazích“

FLÍDR, Jan
  • Právník 4/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 365-373
  • Rubrika: Z vědeckého života

Příspěvky přednesené na konferenci: Zákaz převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti – ano, nebo ne? Dozorčí rada akciové společnosti v České republice a Itálii. Sankční ručení a odpovědnost za škodu při nesplnění povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh. Jednání statutárního orgánu v reorganizaci. Zákaz vrácení předmětu vkladu jako účinný nástroj ochrany věřitelů. Významné transakce se spřízněnými stranami. Možnosti obrany proti „vyhladovění“ akcionářů. Finanční zajištění v kontextu evropského práva.Squeeze-out – přiměřenost protiplnění, základ přiznaného práva, úroky, promlčení a náklady řízení. Zajištění dluhu v občanském zákoníku České republiky. Vliv diagonálních vztahů na mezinárodní obchod s léčivy.

Klíčová slova: obchodní korporace, obchodní právo - konference, podnikatelské vztahy, právní postavení