Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z 34. zasedání Pracovní skupiny III Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo

SVOBODA, Ondřej
  • Právník 4/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 365-366
  • Rubrika: Z vědeckého života

Ve dnech 27. listopadu až 1. prosince 2017 se ve Vídni uskutečnilo zasedání pracovní skupiny III Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL). Pracovní skupině III bylo po roční nečinnosti svěřeno nové téma, které nebylo do pracovního programu UNCITRAL přijato zcela jednomyslně a které v dnešní době poutá značnou pozornost – reforma systému řešení sporů investor-stát (ISDS). Průběh první diskuze pracovní skupiny potvrdil nejen zájem o danou otázku, ale také její kontroverznost.

Klíčová slova: Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, mezinárodní právo obchodní, UNCITRAL