Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Macháček Michal. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017, 632 s.

TOMÁŠEK, Michal
  • Právník 4/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 362-364
  • Rubrika: Recenze

Kniha stojí za přečtení očima odborníka i laika, očima neprávníka i právníka. Pro právního teoretika se zdá být nejdůležitějším, že dává podněty k dalšímu zkoumání vývoje našeho ústavního práva a ústavnosti vůbec. V roce, kdy si připomínáme nejdůležitější mezníky vývoje našeho státu a naší státnosti, se tak analýza muže, jenž se stal aktérem většiny z nich, jeví jako nadmíru užitečná až symbolická.

Klíčová slova: Husák, Gustáv, komunistický režim