Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Životní jubileum profesorky Winterové

  • Právník 4/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 356-358
  • Rubrika: Jubileum

V pátek 13. dubna 2018 oslaví pražská rodačka a jedna z předních osobností Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesorka JUDr. Alena Winterová, CSc., významné životní výročí. Redakce Právníka při této příležitosti ráda připomíná jubilantčiny životní osudy a její vědecký význam.

Klíčová slova: Winterová, Alena