Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Za Sentou Radvanovou

  • Právník 4/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 354-355
  • Rubrika: Mors venit velociter

V pátek 23. února zemřela docentka JUDr. Senta Radvanová, CSc., ve věku nedožitých 89 let. Nejen Právnická fakulta Univerzity Karlovy a familiaristická komunita, ale také širší juristické akademické i neakademické společenství ztratilo laskavou a chápající ženu, výbornou právničku náležející ke špičkám ve svém oboru a milou kolegyni.

Klíčová slova: Radvanová, Senta