Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K osobnosti Františka Vážného

  • Právník 4/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 281-282
  • Rubrika: Úvodník

Redakce Právníka se rozhodla připravit u příležitosti 150. výročí narození Františka Vážného st. speciální číslo věnované významu soudů a judikatury v právním státě. Toto spojení výročí spjatého s osobností významného představitele československého meziválečného justičního dění a vzdělaného procesualisty s aktuálními otázkami týkajícími se soudní moci v dnešní době pokládáme za šťastné právě vzhledem k zásluhám Františka Vážného o soudnictví, rozvoj nauky i praxe procesního práva a pořádání i publikaci významné judikatury Nejvyššího soudu.

Klíčová slova: Vážný, František