Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Laclavíková Miriam – Švecová Adriana. Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. 2017

Ingrid Lanczová
  • Právník 11/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 970-972
  • Rubrika: Recenze