Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Řízení v proměnách (Zamyšlení nad průběhem a závěry 32. pracovněprávního sympózia v Pasově)

Petr Tröster
  • Právník 10/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 889-891
  • Rubrika: Z vědeckého života