Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Fórum o právní spolupráci v projektu „Pás a cesta“. Peking, 2. a 3. července 2018

Michal Tomášek
  • Právník 10/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 886-888
  • Rubrika: Z vědeckého života