Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vojáček Ladislav. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 392 s.

Jan Bárta
  • Právník 10/2018
  • Ročník: 157
  • Strany: 877-885
  • Rubrika: Recenze