Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Výuka práva pomocí Problem Based Learning. Zpráva ze semináře profesora Richarda Grimese pořádaného na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Urban, Michal - Friedel, Tomáš
  • Právník 9/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 796-798
  • Rubrika: Z vědeckého života

Každý vzdělávací proces – právní vzdělávání nevyjímaje – se sestává ze tří klíčových proměnných: osoby učitele, osoby studenta a vzdělávací metody. A právě poslední jmenované, konkrétní metodě výuky práva, věnovalo Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností Právnické fakulty Univerzity Karlovy seminář „Jak více vtáhnout studenty do výuky – inspirace z Velké Británie“. Lektorem semináře byl přední anglický odborník na inovativní metody právního vzdělávání, emeritní profesor právnické fakulty univerzity v Yorku Richard Grimes. Hlavní téma pak představovala metoda výuky zvaná problem-based learning.

Klíčová slova: problem-based learning, semináře, vědecké akce, výuka práva