Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Piotr Fiedorczyk: Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945–1964). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2014, 811 s.

Králíčková, Zdeňka
  • Právník 9/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 791-793
  • Rubrika: Recenze

Problematice počátků sovětizace rodinného práva nebývá běžně věnována pozornost, nota bene historiky práva v rámci habilitačních prací. Proto je třeba uvítat recenzované dílo Piotra Fiedorczyka, habilitovaného docenta Právnické fakulty Univerzity v Białymstoku. Jeho kniha zaměřená na vývoj především polského rodinného práva v letech 1945 až 1964, vycházející z obhájené kvalifikační práce, se dočkala pozitivních recenzí nejen v Polsku. Recenzentka se domnívá, že zaujme i českého či slovenského čtenáře, který se zajímá o rodinné právo v historickém kontextu, respektive o právní komparatistiku v její dynamice.

Klíčová slova: rodinné právo - Polsko, sovětizace rodinného práva