Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Digesta neboli Pandekty: svazek I, kniha I–XV, vybrané části = Digesta seu Pandectae: tomus I, liber I–XV, fragmenta selecta. V překladu M. Skřejpka a kol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, 701 s.

Salák, Pavel jr.
  • Právník 9/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 789-791
  • Rubrika: Recenze

Za základ recenzovaného díla byl vzat latinský text edice Mommsen-Krüger, která je považována za jednu z nejlepších, ne-li nejlepší vůbec. Základem publikace je sice slovenský překlad, nicméně na rozdíl od něj došlo ještě k rozšíření. I pro současné právníky mohou být zajímavé například tituly týkající se definice věcí, vlastnických žalob, služebností nebo např. Aquilského zákona na poškození cizí věci. Samotný text pak obsahuje nejen překlad, ale pochopitelně i latinský originál, což umožňuje případné srovnání překladu s původním textem, který se vždy nachází na protilehlé straně. Různost autorů a tedy i stylů u originálu často vede v případě překladů Digest spíše než k doslovnému překladu k jejich více či méně volnému převyprávění, což ale někdy může také způsobit odlišný výklad. I proto se autoři řídili zásadou, že méně může někdy znamenat více, a snaží se tak držet co nejvíce doslovného znění textu. Některá ustanovení se tak ne zcela znalému čtenáři mohou na první pohled zdát poněkud stručná a neúplná, nicméně to je dáno právě výchozím originálním textem. Tento handicap však autoři překladu vyřešili v rámci poznámkového aparátu. Vydání českého překladu výběru Digest je velmi přínosným počinem nejen pro právní romanistiku, ale i pro celou právnickou obec.

Klíčová slova: Digesta, Digesta seu Pandectae, římské právo