Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Šejvl Michal. Idea právního státu v dějinách filozofie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, 261 s.

Kysela, Jan
  • Právník 9/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 787-789
  • Rubrika: Recenze

Recenzovaná kniha je rozčleněna na úvod, kapitoly o kořenech ideje a posléze koncepce právního státu v antice, středověku a v novověku a na závěr. Obsahuje spoustu zajímavých informací o zásadním tématu, často neotřele propojených a komentovaných. Přínosná je však i takříkajíc druhoplánově. Alespoň na recenzenta z ní totiž čiší autorova radost z poznávání a promýšlení poznaného, radost, která by mohla a měla být nakažlivá i v odborném pojednání.

Klíčová slova: antika, novověký stát, právní stát, rule of law, středověk