Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Otázky ústavneho postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky

Drgonec, Ján
  • Právník 9/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 733-753
  • Rubrika: Stati

Súdna rada je významný orgán štátu, ktorý voči súdnej moci pôsobí ako garant jej nezávislosti a zároveň voči verejnosti a ostatným orgánom verejnej moci pôsobí ako ručiteľ legitimity súdnej moci uplatňujúci zodpovednosť voči sudcom, ktorí pri výkone súdnej moci porušili právny poriadok. Tieto funkcie súdnej rady sa nedajú vynechať a nahradiť úlohami pri vzdelávaní sudcov, výbere predsedov súdov, vybavovaní sťažností na postup súdov, účasťou pri rozhodovaní o rozpočte justície, pri príprave legislatívy, ktorá sa jej dotýka, či dbaním o etickú úroveň sudcov a pod.

Klíčová slova: individuální nezávislost, institucionální nezávislost, odborný orgán, politický orgán, samospráva soudnictví, Soudní rada SR