Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Žáčková Zdena. Viktor Knapp v Československé akademii věd. Kariéra českého právního vědce [e-kniha]. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015, 78 s.

Tomášek, Michal
  • Právník 8/2016
  • Ročník: 155
  • Strany: 706-707
  • Rubrika: Stati

Recenzované dílo lze stručně charakterizovat jako dílo faktografické a objektivní, v čemž je jeho nesporná přednost. Předchozí studie o Viktoru Knappovi nesly vždy určité rysy buď kritičnosti (M. Bobek et al.), osobní slušnosti (P. Maršálek) anebo sympatií, plynoucích z dobrých osobních vztahů s Knappem a vzpomínek na něj (A. Gerloch et al., M. Tomášek). Zdena Žáčková pracuje přesně s fakty a je v tomto ohledu velmi korektní a neutrální. Ojedinělá hodnocení nicméně vyslovuje. S recenzovanou knihou by se měla seznámit nejen širší odborná veřejnost, ale hlavně ti, kdo by mohli a měli sepsat o Viktoru Knappovi takovou studii, jakou je například skvělá monografie Jiřího Křesťana o Zdeňku Nejedlém.

Klíčová slova: česká právní věda, Knapp, Viktor - o něm