Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Neústavnosť ústavných zákonov v podmienkach Slovenskej republiky

Drgonec, Ján
  • Právník 8/2015
  • Ročník: 154
  • Strany: 637-661
  • Rubrika: Stati

Parlament môže prijať ústavný zákon, ktorý odporuje Ústave SR vtedy, ak nedodrží ústavné podmienky prijatia ústavného zákona, alebo ak prijme ústavný zákon bez ústavného zmocnenia na prijatie ústavného zákona, alebo ak prijme ústavný zákon porušujúci materiálne jadro ústavy. V takom prípade neústavný môže byť aj ústavný zákon priamo novelizujúci ústavu. V každom prípade podmienkou neústavnosti je ústavná intenzita porušenia ústavy neústavným ústavným zákonom. Pretože Ústava SR nemá výslovne určené jadro, ale ide i implikované materiálne jadro, treba ho identifikovať interpretáciou a aplikáciou práva. Základom implikovaného materiálneho jadra Ústavy SR musia byť ustanovenia čl. 1 ods. 1 a ods. 2 Ústavy SR.

Klíčová slova: identifikace prvků implikovaného materiálního jádra, materiální jádro ústavy, procesní příčiny nesouladu, ústavní zákon - neústavnost, ústavní zákona porušující materiální jádro, vyvození působnosti Ústavního soudu, zákony přijaté bez ústavního zmocnění