Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z odborného semináře na téma „Smluvní pokuta – aktuální otázky a problémy“

Lajsek, Vladimír
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 219-220
  • Rubrika: Příspěvky

Pořadatelem semináře, o němž se anotovaná zpráva podává, byl Spolek českých právníků Všehrd, který k diskusi na téma smluvní pokuta sezval přední odborníky z akademického světa i z praxe: soudce Nejvyššího soudu ČR Pavla Horáka, vysokoškolské učitele Petra Čecha z Právnické fakulty UK a Jana Dědiče z Vysoké školy ekonomické, advokáta Ivana Barabáše a ředitele Justiční akademie Jana Petrova, a o institutu smluvní pokuty tak bylo pojednáno snad ze všech hledisek. Informaci (zprávu) o odborném semináři, jenž se konal dne 4. října 2011 v budově PFUK v Praze podává jeho účastník, student PFUK a funkcionář spolku, který prezentuje hlavní myšlenky z jednotlivých vystoupení.

Klíčová slova: odborné akce, smluvní pokuta