Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Hrdina, I.A. – Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu, KEY Publishing s.r.o., I. vydání, Ostrava 2011, 421 s.

Lojek, Antonín
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 217-218
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná publikace je jakousi rekonstrukcí obvinění Františka Antonína hraběte Šporka z kacířství a následného soudního procesu s ním, založenou na důkladném studiu rozsáhlého souboru primárních pramenů, čímž se kniha kvalitativně liší od dřívějších, pouze fragmentárních biografických informací o něm, odvozovaných převážně z pramenů sekundárních. Recenzent knihu prezentuje jako významný přínos v oblasti historicko-právní a teologické vědy, imponuje mu i šíře záběru autorů a zvlášť oceňuje, že součástí publikace jsou materiály tehdejšího soudního spisu, že do ní zařadili prameny dosud nepublikované, a že je vybavena precizně zpracovanými rejstříky a obrazovou přílohou.

Klíčová slova: kacířský proces, kacířství, Špork F.A.