Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Naômé, C.: Prejudiciálna otázka v európskom práve. Praktický sprievodca. (Predhovor, preklad a aktualizácia Ján Mazák), Bratislava, Iura edition 2011, 280 s.

Jánošíková, Martina
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 215-217
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je slovenským překladem publikace „Le renvoi préjudiciel en droit européen“ vydané belgickým vydavatelstvím právnické literatury v roce 2010, resp. jejího druhého vydání, zohledňujícího změny vyvolané přijetím Lisabonské smlouvy. Jeho autorka Caroline Naome působí jako právní poradkyně na Soudním dvoře EU v Luxemburku a důvěrně zná jeho vnitřní život a zákulisí, což zanechalo na díle svůj otisk, a obdobný vhled do problematiky je dán překladateli díla, prof. JUDr. Jánovi Mazákovi, PhD., působícímu jako generální advokát Soudního dvora, který dílo převedené do slovenštiny obohatil bohatý poznámkový aparát, v němž se věnuje rozebíraným otázkám v kontextu slovenského právního řádu, a s přihlédnutím ke změnám, jež přinesl vývoj po vydání originálu knihy po roce 2010 a čtenáři se tak dostává do rukou dílo mimořádně zasvěcené a cenné, jehož čtení v něm vyvolává pocit, že nahlíží do „kuchyně“ Soudního dvora. Podle recenzentky díla je publikace cenným zdrojem informací nejen pro studenty práva, ale zejména pro právní praxi: pro soudce, kteří musí identifikovat problém, týkající se práva Evropské unie, popř. zkoumat, zda jej judikatura Soudního dvora již neřešila a pokud ano, jaké řešení přijala, a v neposlední řadě pro advokáty, kteří jsou iniciátory soudních rozhodnutí, jimiž se předkládají prejudiciální otázky.

Klíčová slova: předběžná otázka