Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

A state of free riders?

Šejvl, Michal
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 117-130
  • Rubrika: Příspěvky

Klíčová slova: soudní moc, stát, stát parazitů, střední Evropa, teorie veřejné volby, východní Evropa