Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Posting of temporary workers in Germany, will the end of transitional period really help?

Kunertová, Tereza - Štefko, Martin
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 108-116
  • Rubrika: Příspěvky

Autoři v článku poukazují na skutečnost, že ačkoli k začátku května 2011 skončilo přechodné období pro volný pohyb pracovních sil u posledních dvou států, a to Německa a Rakouska, nevztahuje se toto pravidlo na agentury zprostředkovávající dočasnou práci, které by chtěly dočasně vyslat své pracovníky na německý trh práce. Cílem článku je objasnit, zda a jakým způsobem konec přechodného období ovlivnil německé zákonodárství týkající se agentur zprostředkujících dočasnou práci.

Klíčová slova: agentura zprotředkující dočasnou práci, přechodné období, volný pohyb pracovníků, vysílání zaměstnanců - EU