Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Private law

Elischer, David - Frinta, Ondřej - Pauknerová, Monika
  • Právník 2/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 69-107
  • Rubrika: Příspěvky

Příspěvek byl přednesen na 2. kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva v Taiwanu. Autoři v něm přináší celkový přehled legislativy v oblasti soukromého práva v České republice se zvláštním zaměřením na občanský zákoník, obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o rodině a zákon o mezinárodním právu soukromém. Na pojednávané téma nahlíží nejen z perspektivy právně historické a de lege lata, ale věnují se také připravované rekodifikaci soukromého práva, a zejména novému občanskému zákoníku.

Klíčová slova: kodifikace soukromého práva, Mezinárodní akademie pro srovnávací právo, rekodifikace soukromého práva, soukromé právo - ČR