Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o vědecké konferenci "Odpovědnost v demokratickém právním státě" konané v Praze na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, červen 2012

Grinc, Jan - Preuss, Ondřej
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1155-1157
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: deliktní odpovědnost, konference, morální odpovědnost, občanská odpovědnost, odpovědnost, odpovědnost mezinárodních organizací, odpovědnost státu, politická odpovědnost, povinnost, právní odpovědnost, procesní odpovědnost, smluvní odpovědnost, soukromoprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost, ústavní odpovědnost, vědecké akce