Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva z mezinárodní vědecké konference "Projednání ekonomických a právních dopadů novelizací - velké transparentní novely účinné od 1.4.2012 a návrhy nových zadávacích směrnic v EU", květen 2012

Jurčík, Radek
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1153-1155
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce.

Klíčová slova: korupce, PPP projekty, veřejné zakázky, veřejné zakázky - EU, zadávání veřejných zakázek, zákon o veřejných zakázkách, zásady 3E