Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Kongres Světové akademie pro srovnávací právo (IACL), Taipei, 24. - 26. května 2012

Bělohlávek, Alexander J.
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1148-1149
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o průběhu a obsahu akce.

Klíčová slova: kodifikace, kongres, Mezinárodní akademie pro srovnávací právo, rekodifikace, srovnávací právo, vědecké akce