Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Baumann, Richard W., Kahana, Tsvi (eds.): The Least Examined Branch. The Role of Legislatures in the Constitutional State. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 596 s.

Grinc, Jan
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1144-1147
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je sborníkem amerických a kanadských autorů, kteří se ve svých příspěvcích zabývají zákonodárnou mocí v kontextu ústavního státu z mnoha pohledů, zvláště však v interakci s mocí soudní. Sborník poskytuje vcelku reprezentativní přehled o aktuálních a významných otázkách úlohy mocí zákonodárné v severoamerické ústavněprávní nauce.

Klíčová slova: teorie ústavního práva - Kanada, teorie ústavního práva - USA, zákonodárná moc