Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Milan Jančo, Monika Jurčová, Marianna Novotná a kol.: Európske súkromné právo. Bratislava: Euroiuris, 2012, 542 s.

Hurdík, Jan
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1143-1144
  • Rubrika: Příspěvky

Autor recenze považuje práci za dílo posunující poznání ve zvolené, mimořádně aktuální oblasti vpřed. Svým rozsahem je instruktivní na všech stupních úrovně poznání a ve všech segmentech poznání tematiky evropského soukromého práva. Svým obsahem a komplexní faktografií i všestrannou a bohatými citacemi nejvýznamnějších primárních i sekundárních pramenů práce doloženou plejádou názorů a vlastní argumentací poskytne množství dílčích informací, odpovědí na jednotlivé otázky tvorby evropského soukromého práva, ale především souborné, rozsáhlé, systematicky uspořádané a myšlenkově koherentní zprostředkování složité a diskusní tematiky dneška a budoucnosti.

Klíčová slova: evropské soukromé právo