Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K vybraným problémům právní úpravy ukládání radioaktivních odpadů do podzemních prostor

Handrlica, Jakub
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1122-1142
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zaměřil na právní problémy, které souvisejí s projektem přípravy a zřízení hlubinného úložiště pro radioaktivní odpad v ČR a tyto problémy rozdělil do dvou kategorií: první okruh problémů se týká problematiky zajištění bezpečnosti hlubinného úložiště, tj. opatření prevenčního charakteru; druhý okruh problémů se týká problematiky reparačních opatření, tj. opatření pro případ, že v důsledku nebezpečných vlastnictví radioaktivních odpadů dojde ke vzniku škody na zdraví, nebo na majetku. Realizace obdobných záměrů v současnosti probíhají i v řadě jiných států, autor se v této souvislosti zaměřil na právní úpravu zejména ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku.

Klíčová slova: hlubinné úložiště, radioaktivní odpad