Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mohou mít zvířata práva? Vývoj konceptu právní subjektivity a právní postavení zvířat

Müllerová, Hana
  • Právník 10/2012
  • Ročník: 151
  • Strany: 1074-1103
  • Rubrika: Příspěvky

Po stručném nástinu hlavních cílů hnutí za práva zvířat a jeho způsobu řešení daného problému v úvodní části se autorka v další části článku věnuje hlouběji otázkám právní subjektivity a dává je do souvislosti s postavením zvířat. Těžištěm článku je zkoumání teoretických východisek a možného směřování právního postavení zvířat v podmínkách středoevropského práva. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma u nás zatím řešené jen okrajově, je snahou autorky otevřít diskusi k tomuto tématu a nabídnout některé směry uvažování o něm, aniž by aspirovala na okamžité zodpovězení všech kladených otázek.

Klíčová slova: dobré životní podmínky zvířat, hnutí za práva zvířat, ochrana zvířat, právní postavení zvířat, věc, zvíře, živé zvíře