Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Milan Jančo et al.: Introduction to Slovak Civil Law. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 140 s.

Bednář, Václav
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 727-728
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce pojednává o slovenském soukromém právu a je rozdělena do pěti částí, z nichž každá představuje úpravu základních oblastí soukromého práva, a to základní zásady a obecné instituty, právo rodinné, práva věcná, dědické právo a závazkové právo. Práce je určena zejména zahraničním studentům, kteří se chtějí seznámit s úpravou slovenského soukromého práva, ale využití najde i u jiných čtenářů.

Klíčová slova: soukromé právo - Slovensko