Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vladár, Vojtech: Pramene práva Katolíckej cirkvi v historickom vývoji. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 220 s.

Laclavíková, Miriam - Švecová, Adriana
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 726-727
  • Rubrika: Příspěvky

Cílem recenzované publikace je podat komplexní syntetický průřezový pohled na vývoj pramenů práva Katolické církve a na podstatné legislativní změny, které v kanonickém právu nastali, od začátku jeho vývoje až po období druhého vatikánského koncilu. Podle názoru recenzentek se autorovi podařilo naplnit sledovaný cíl, a to navíc poutavým způsobem.

Klíčová slova: kanonické právo, katolická církev, prameny kanonického práva