Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Litynski, Adam: Prawo Rosji i ZSSR 1917-1991 czyli historia wszechzwiazkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs. Wydawnictwo C.H. Beck (série Wyklady specjalizacyjne). Warszawa 2010, 395 s.

Salák, Pavel
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 725-726
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo, které pochází od významného polského právního historika, se zabývá sovětským právem vytvořeným po bolševické revoluci r. 1917, které se stalo vzorem pro ostatní socialistické státy a v řadě věcí se radikálně odlišovalo od běžných moderních právních řádů. Dílo je členěno do čtyř částí, které se věnují stěžejním odvětvím, a to ústavnímu vývoji, trestnímu právu, zejména hmotnému, občanskému právu a organizaci soudnictví a bezpečnostním složkám jakožto pevné opoře sovětského režimu.

Klíčová slova: dějiny práva - Rusko, komunistické právo, Rusko 1917-1991