Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vojtěch Belling, Jan Malíř, Lenka Pítrová: Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům, Vydavatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2010, 193 s.

Fröhlich, Radek
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strana: 724
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce se zabývá dělbou pravomocí v Evropské unii, která prochází dynamickým vývojem, což respektuje i struktura práce a způsob výkladu. Cílem autorů je nabídnout východiska k debatě o procesním rozměru dělby pravomocí mezi EU a jejími členskými státy a alternativní varianty zajištění kompetenční kontroly. Recenzent publikaci hodnotí veskrze kladně. Za obzvlášť cenné považuje shrnutí závěrů francouzské a německé odborné debaty na toto téma.

Klíčová slova: dělba pravomocí - EU, kontrola dělby pravomocí, pravomoci EU, překročení pravomocí EU