Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zamyšlení nad současnou Evropou

Ort, Alexandr
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 707-718
  • Rubrika: Příspěvky

Zamyšlení nad historickým vývojem, mezinárodními vztahy a vnitřními vztahy Evropy ve 20. století.

Klíčová slova: Evropa 20. století, mezinárodní politika, mezinárodní vztahy